1. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Administrator zobowiązuje się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych Serwisu Rinu zostały przeszkolone w zakresie przetwarzania danych osobowych.
  Administrator zobowiązuje się do tego, że osoby te zachowają tajemnicę danych oraz będą przestrzegać polityki bezpieczeństwa, zabezpieczając dane przed:
  a) udostępnieniem osobom nieuprawnionym,
  b) zabraniem przez osoby nieuprawnione,
  c) zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem,
  d) przetwarzaniem z naruszeniem ustawy.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest Właściciel Serwisu Rinu.
 3. Dane Osobowe przechowywane w Serwisie Rinu hostingowane są przez firmę home.pl.
 4. Komputery wykorzystywane do przetwarzania Danych Osobowych są wyposażone w licencjonowane programy antywirusowe. Administrator nadał osobom upoważnionym do przetwarzania danych indywidualny login i hasło dostępu do Serwisu.
  Wejścia do Serwisu Rinu są rejestrowane i monitorowane przez Administratora.
  Ponadto osoby upoważnione, przetwarzajace dane, stosują zabezpieczenia: wygaszacza ekranu, hasła do systemu operacyjnego oraz zabezpieczenia przed wglądem wydruków z danymi przed osobami nieupoważnionymi.
 5. Hasła dostępu do Serwisu Rinu zawierają minimum 8 znaków, w tym wielkie i małe litery, cyfry lub znaki specjalne.
 6. Dostęp i/lub przetwarzanie danych osobowych bez upoważnienia Administratora może nastąpić tylko i wyłącznie w przypadku działania podmiotów upoważnionych na mocy odpowiednich przepisów prawa.
 7. W Serwisie Rinu zbierane są:
  a) wszystkie dane przesyłane za pośrednictwem Formularza rejestracyjnego i Formularza aplikacyjnego,
  b) informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie (np. adres IP i inne informacje zawarte w logach systemowych). Informacje te wykorzystywane są w celach technicznych.
  Ponadto adresy IP mogą być wykorzystywane w celach statystycznych.
 8. Wykorzystanie cookies - Serwis Rinu wykorzystuje technologię zapamiętywania danych cookies, aby umożliwić jego prawidłowe funkcjonowanie oraz dostosować Serwis Rinu do indywidualnych potrzeb. Dzięki wykorzystaniu cookies dane zostają zapamiętane i użyte przy następnych odwiedzinach Serwisu Rinu bez konieczności ponownego wpisywania tych danych. Administrator nie udostępnia tych danych właścicielom innych witryn. Jeżeli Pracodawca / Kandydat nie zgadza się na użycie cookies, może wyłączyć obsługę cookies w opcjach swojej przeglądarki internetowej.
 9. Podanie powyższych danych jest konieczne w przypadkach:
  a) rejestracji w Serwisie Rinu,
  b) aplikowania na Ofertę pracy.
 10. Administrator zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania z Serwisu Rinu oraz na potrzeby tworzenia spersonalizowanych reklam. Administrator zapewnia, że w takim przypadku podmiotom trzecim nie przekazywane są żadne dane identyfikujące Pracodawców lub Kandydatów.
 11. Każdy Pracodawca i Kandydat ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z usług Serwisu Rinu i udostępniać informacje o sobie, ma także prawo do usunięcia informacji o sobie lub nie korzystania z Serwisu Rinu.
 12. Administrator nie przechowuje danych poufnych (np. numery kart kredytowych, kont bankowych).
 13. Administrator nie sprzedaje danych zebranych o Pracodawcach i Kandydatach podmiotom trzecim.
 14. Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm. Pracodawcy i Kandydaci mają prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu należy przesłać informację na adres e-mail Administratora lub listownie na adres Administratora.